• بسم الله الرحمن الرحیم

آزمونی در پس آزمون ورودی

« اشغال؛ تصویر سیزدهمِ » روایتِ نزدیکِ روایتِ فتح را بارها و بارها و بارها و بارها در اردوی جنوب برای بچه ها خوانده ام. گاه با صدای گرفته از داد و بیدادهای اردو، همیشه با فریادی که بر غرش اتوبوس 302 غلبه کند، گاه با بغض و همیشه با حسرت. تصاویری دارد از مقاومتی غیر قابل تصور. نمی دانم بچه هایی که اصرار می کنند به اتوبوس شان بروم و برای شان این کتاب…

ادامه مطلب …

نسل ما

« آرش » مي‌گفت پدر بزرگ هاي ما انقلاب كردن، پدرها جنگيدن، ما براي مملكت چي‌كار مي‌كنيم؟ حرف عميقي بود. بي‌راه هم نبود. توي نظرات « معراجيان » براي مطلب « اطلاعات عمليات »؛ « مقداد » نوشته بود: « پس شايد اطلاعات عمليات مثل مسئول … شهدا يا … جهادي شدنه!؟ » يه كم كه فكر كردم ديدم اين هم بي‌راه نيست.  

ادامه مطلب …

از مرتضی تا ما

متن زير فقط قسمت‌هايي از مطلب « اره كاري يك انديشه » است. تا به حال جوابي از طرف كسي – حتي آقاي ده‌نمكي – براي اين نوشته منتشر نشده است. به قول آقاي معززي‌نيا احتمالا در حال تحقيق در مورد سوء سابقه ايشان هستند! در هر صورت به نظر مي‌رسد در شرايط امروز لازم و واجب است چنين متن‌هايي را بخوانيم و سابقه‌ي اين مسائل را بدانيم. هرچند اگر مجبور شويم متن‌هايي طولاني را…

ادامه مطلب …

یک – هیچ

اين قافله‌ي عمر عجب مي‌گذرد درياب دمي كه با طرب مي‌گذرد «هفته‌ي شهداي امسال هم تمام شد.» جمله اي كه دوازده بار برايم تكرار شده است اما هر سال پرمعناتر از سال قبل. هفته‌ي شهدا تمام شد و بي تفاوت از كنارش گذشتيم. شايد هم هفته شهدا بي‌تفاوت از كنارمان گذشت و حتي قابل نبوديم نگاه‌مان كند. هفته‌ي شهدا تمام شد و قدرش ندانستيم. باز هم نفهميديم همين هفته‌ي شهدا چه تأثيرعميقي بر ما گذاشت….

ادامه مطلب …

سعی یا خطا

هفته‌ي بزرگداشت شهدا همين هفته در دبيرستان سه برگزار مي شود. از 21 تا 26 بهمن ماه. حتما تشريف بياوريد.   اما اصل مطلب: از جيب خوردن آفت كارهاي تكراري است. هيچ وقت از كارهاي تكراري لذت نبرده‌ام. شايد براي همين هم شده‌ام معلم رايانه. درسي كه مطالبش روز به روز تغيير مي‌كند. سال‌ها بود هفته‌ي شهدا متهم به كليشه‌اي بودن و قديمي شدن مي‌شد. امروز هفته‌ي شهدا متحول شده‌است. خدا كند روزي نرسد كه…

ادامه مطلب …

فقط یک هفته

بوي گوني هاي نم كشيده ي نمايشگاه شهدا رو فراموش نمي كنم. هيچ وقت . . . ديروز بعد از جلسه ي جنجالي كه با آقاي ايازي داشتيم، مهدي زنگ زد پايين. دلم هواي هفته شهدا كرد. با اينكه سر درد بدي داشتم و قراري مهم! اما بي خيال همه چي شدم و رفتيم سمت مدرسه. ديوارهاي نمايشگاه علم شده بود و بچه ها داشتن گوني مي زدن. كف نمايشگاه هم پر گوني سنگري بود….

ادامه مطلب …

بند سوم از …

مفید

مي‌پنداريم كه فرق دبيرستان مفید با ساير هم رديف هاي خود در ميان مدارس اين شهر بي در و پيکر، نه در تست و المپياد و روبوتيک، که در چيزهاي ديگري است که مفیدي جماعت را از هم طرازان خود متمايز مي‌سازد؛ و از اين جمله است اردوي جهادي و هفته‌ي شهدا. هر چند شايد بعضي هم رديف هاي مفید، امروز اردوي جهادي را -که از ما وام گرفته اند- به‌تر از خودمان برگزار مي‌کنند،…

ادامه مطلب …

هر دم از این باغ …

پنجشنبه و جمعه بچه هاي فارغ التحصيل مشغول جمع کردن کاردستي شون (نمايشگاه شهدا) بودن. جالب بود که تو اين هفته شهدا مسوول محترمي حضور داشتن که بعد از آماده شدن نمايشگاه شهدا، از نمايشگاه بازديد هم نکردن. از بچه ها هم انتظار نداشتيم با اين اوصاف، با اشتياق وصف ناپذيري! تو کارها حاضر بشن. کار براي هفته شهدا آرزوي همه ي بچه هاي فارغ التحصيله. اما معقول نيست مدرسه چنين فرصت تربيتي رو به…

ادامه مطلب …