او به راستي نمي‌دانست به کجا مي‌رود. اما اين را مي‌دانست که به جايي مي‌رود، چون هرکس به هر حال بايد به جايي برود، مگر نه؟
او حقيقتا نمي‌دانست چه اتفاقي خواهد افتاد، اما دست کم مي‌دانست که به هر حال اتفاقي خواهد افتاد. چون هميشه اتفاقي مي‌افتد. اين طور نيست؟
شل سيلور استاين

زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =