به نقل از معراجيان :
از قديم گفته‌اند :« تفنگ پر يک نفر را مي‌ترساند و تفنگ خالي دو نفر را ».
در وضعيت فعلي، ما راهي نداريم جز اينکه در همه زمينه‌ها بيش از « بود » خود « نمود » داشته باشيم.
شما امروز هر چه بخواهي در بازار دنيا عرضه کني، عقل باشد يا علم، اخلاق باشد يا انقلاب، بايد يا قابل وزن و کيل باشد يا قابل شمارش و جمع و تفريق. تو اگر «داوود» هم باشي وقتي نتواني آن‌قدر صدايت را بلند کني که گوش کر اجنبي بشنود، يا نتواني مطلب خود را به خطي بنويسي که چشم بيگانه ببيند، حرف حساب داشته باشي و نداشته باشي، يک قيمت است.
اهل حق باشي و نباشي، هيچ چيز عوض نمي‌شود. براي همين است که مي‌گويند: «يک مشت قدرت بهتر از صد خروار حق است».
تلاش و تماشا
سيد مهدي فهيمي

حمل بر صحت !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 2 =