یادش به خیر! یک سال و
یک ماه پیش یه نامه رسید به جوونای شاغل توی راهنمایی مفید. الان دیگه هیچ کدوم مون اونجا نیستیم!

فرستنده:


صمد غفاری

موضوع:


متن
نامه:
راز دل
من یک سره، باری همه با اوست یک کاغذ دیواری برای رایانه ی
شخصی مون.


عکس بالا و پایین سمت
راست، تازه دوربین دیجیتال اومده بود و اولین عکس های دیجیتال مون رو ثبت کردیم.
توی دفتر دبیران. دانش آموزان همیشه آرزو دارن توی دفتر رو ببینن. خوب این هم دو تا
عکس از دفتر!

عکس بالا سمت چپ رو توی
مسافرت جهادی زابل ۸۲ گرفتیم. دوره بیستی های راهنمایی. اون سال علی فرخی نیومده
بود جهادی.

عکس پایین سمت چپ هم یه
آب انبار بود توی بافت قدیم شهر یزد. چقدر اون سال ها یزد می رفتیم!

و اما زمینه ی عکس ها

الان یک سال و یک ماه
گذشته از روزی که

راز دل