• بسم الله الرحمن الرحیم

امید یتیمان


اي که هر دم از علي دم ميزني

بر يتيمان علي سر مي زني؟

بـر يـتـيـمـان عـلي پـرداخـتـن

بهتر از هفتاد مسجد ساختن

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.