یک تیر ، بی نشان

ساختمان‌هاي پر حرف و خودنما، روي زمين‌هايي ساكت ساخته مي‌شوند و گذر زمان، گرد مرگ بر در و ديوار همه‌شان مي‌پاشد.   بعضي ساختمان‌ها آدم‌هايي را پناه مي‌دهند كه قلبشان مي‌تپد براي جلوه‌گري بنا. بعضي ساختمان‌ها هم محيطي مي‌شوند براي