سلام بر تو اي بزرگ‏ترين ماه خدا و اي عيد عاشقان حق.
سلام بر تو اي كريم‏ترين هم‌نشين از ميان اوقات! و اي بهترين ماه در روزها و ساعات.
سلام بر تو اي ماهي كه در طي تو برآورده شدن آمال نزديك گشته، و اعمال در آن پخش و فراوان است.
سلام بر تو اي هم‌نفسي كه قدر و منزلتت بزرگ و فقدانت بسيار دردناك است! و اي مايه اميدي كه دوري‌ات رنج‏آور است.
سلام بر تو اي هم‌دمي كه چون رو كني، ما را مونس شادكننده‏اي و چون سپري شوي، وحشت‏آور و دردناكي.
سلام بر تو اي هم‌سايه‏اي كه دل‌ها نزد تو نرم شد و گناهان در تو نقصان گرفت.
سلام بر تو اي ياوري كه ما را در مبارزه با شيطان ياري دادي و اي مصاحبي كه راه‌هاي احسان را هموار و آسان ساختي.
سلام بر تو كه چه بسيارند آزادشدگان حضرت حق در تو و چه سعادت‌مند است كسي كه حرمتت را به واسطه خودت رعايت كرد!
سلام بر تو كه چه بسيار گناهان را از پرونده ما زدودي و چه عيب‏ها كه بر ما پوشاندي!
سلام بر تو كه زمانت بر گنه‌كاران چه طولاني بود و در دل مؤمنان چه هيبتي داشتي!
سلام بر تو اي ماهي كه هيچ زماني با تو پهلو نزند!
سلام بر تو اي ماهي كه از هر نظر مايه سلامتي.
سلام بر تو كه مصاحبتت ناپسند و معاشرتت نكوهيده نيست.
سلام بر تو هم‌چنان كه با بركات بر ما وارد شدي و ناپاكي معاصي را از پرونده ما شستي.
سلام بر تو كه وداع با تو نه از باب خستگي و فراغت از روزه‏ات، نه به خاطر ملالت است.
سلام بر تو كه قبل از آمدنت، در آرزويت به سر مي‏برديم و پيش از رفتنت بر هجرانت محزونيم.
سلام بر تو كه چه بدي‏ها كه به سبب تو از جانب ما گشته و چه خوبي‌ها كه از بركت تو به سوي ما سرازير شده!
سلام بر تو و بر شب قدري كه از هزار ماه بهتر است.
سلام بر تو كه ديروز چه سخت بر تو دل بسته بوديم و فردا چه بسيار شايق تو مي‏شويم!
سلام بر تو و بر فضيلت تو كه از آن محروم گشتيم و بر بركات گذشته‏ات كه از دست ما گرفته شد.

بخشی از وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان

السلام ای ماه خدا
برچسب گذاری شده در:         

5 نظر در مورد “السلام ای ماه خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =