• بسم الله الرحمن الرحیم

دستیابی به فناوری ویرچوال

بیشتر از یک سال است که بحث مجازی سازی سرورها و افزایش سرویس های شبکه در اهداف فناوری اطلاعات مدرسه دیده شده است. طرح های زیادی هم در این زمینه بررسی شده و چند باری هم تا اجرایی شدن پیش رفتیم؛ اما هر بار به دلیلی اجرای طرح عقب افتاد. دلایلی که شاید هیچ جایی غیر از مفید با آن مواجه نشویم! آخرین بار هم که یک شرکت آمد و کار را بررسی کرد، یک…

ادامه مطلب …