• بسم الله الرحمن الرحیم

این کیست این …

گر بر سر کوی تو نباشم، چه کنم؟ گر واله‌ی روی تو نباشم، چه کنم؟ ای جان جهان به تار موی تو اسیر! گر بسته‌ی موی تو نباشم، چه‌کنم؟ دیوان امام باز هم داریم می‌رسیم به نیمه‌ی خرداد. باز هم خاطره‌ها دونه‌دونه میاد و میره. باز هم همه‌چیز با هم قاطی می‌شه. یاد اون روزایی که منع شده‌بودیم از کار اون چند روز! و تلاش‌هایی که می‌شه برای وجود کار این چند روز! یادش به خیر … « این کیست این، این کیست این … این یوسف ثانی است این …» اون موقع‌ها تو میدون انقلاب مسجد نبود. از عروج…

ادامه مطلب …