• بسم الله الرحمن الرحیم

بهار یعنی پایان ؟!

سلام تعجب نکن. خودِ خودم هستم. این دفعه دیگه سلمان نیست. امین صحبت می کنه. اومدم که بگم این جا دیگه یه جوریه. دیگه از اون دفتر سبز سلمان خبری نیست. می‌تونی لینکت رو پس بگیری و دیگه به این جا سر‌نزنی. اما اگه باز هم سر‌می‌زنی بدون که از این به بعد دیگه این جا سلمان اعتبار نداره یا سید‌صالح یا ثاقب یا طه یا حتی حاج‌حسین … بیا یه کاری کنیم این‌جا دیگه فقط عشق معنی داشته‌باشه. تعجب نکن. خودِ خودم هستم. این دفعه دیگه سلمان نیست. امین صحبت می کنه. اومدم که بگم این‌جا دیگه حرفی از…

ادامه مطلب …