• بسم الله الرحمن الرحیم

گرد و غبار

دو سال قبل بود که در یک روز آفتابی و دلپذیر، راهی اروند کنار شدیم و این عکس را گرفتم: مسجدی در شهر فاو عراق که مقابل یادبود شهدای عملیات والفجر8 ساخته شده. فقط یک رود عریض بین ما تا عراق بود و آسمان آبی رنگ خود را روی اروند پاشیده بود. اما اسفند ماه سال گذشته، وقتی برای سفر رهروان، با بچه های دوره 34 راهی اروند شدیم و همین جا عکس یادگاری گرفتیم، دیگر خبری از این آسمان آبی و هوای پاک نبود. گرد و غبار سوغات همسایه، تمام زمین و آسمان را پوشانده بود. هوا خیلی خاک…

ادامه مطلب …