• بسم الله الرحمن الرحیم

بازدید زمستانی

سه شنبه قبل، در یک روز برفی، مهمان مجتمع آموزشی منظومه خرد بودیم. مجتمعی در بام تهران، با 1200 دانش آموز ابتدایی تا دبیرستان. مجتمعی که طبق گفته ی حاج آقا که نوه اش در خرد درس می خواند، امسال چهار میلیون تومان برای راهنمایی گرفته اند و به گفته ی موسس مدرسه فقط یک میلیون و ششصد تومان شهریه مصوب دارند. البته این مبالغ بعد از اینکه بدانید مجتمع مهدوی شهریه بالای هشت میلیون تومان هم دارد، خیلی هم تعجب آور نیست. مجتمع خرد را از سال ها قبل که حوالی خیابان شریعتی بودند می شناختم. اما حالا منتقل…

ادامه مطلب …