• بسم الله الرحمن الرحیم

مسکن خوب است، برای مرفهان

با رسیدن یکی از رفقا که در رده های نسبتا بالای بانک مسکن مشغول است، بحث وام مسکن حسابی داغ شد. یکی دنبال خانه می گشت و اجاره ها کلافه اش کرده بود، بهش گفته بودند برو وام ۱۶۰ میلیونی مسکن بگیر از مستأجری خلاص شو. حالا می خواست شرایطش را بداند. یکی هم سال ها اقساط مسکن جوانان پرداخت کرده بود که مسکنی تهیه کند و برورد سراغ ازدواج! حالا بعد از این همه سال گفته بودند وام ۳۰ میلیونی شما آماده است، بیا بگیر و شروع کن اقساطش را بده. بنده خدا مانده بود با ۳۰ میلیون چه…

ادامه مطلب …