• بسم الله الرحمن الرحیم

به یاد تقدیم اول تحقیق …

مشهدی ها رسم دارند صبح روز بعد دفن می روند سرخاک. من و آقای آهی و آقای محمودی که راننده های صیاد بودند می بایست زودتر می رفتیم و فرش و وسایل دیگر را می بردیم. صبح زود رفتیم حرم امام و نماز صبح را به جماعت خواندیم. بعد رفتیم سر خاک. آن جا که رسیدیم دیدیم رفت و آمد هست و انگار کسی زودتر از ما آمده. گفتیم یعنی کی می تواند باشد. آقا بودند؛ آقای خامنه ای. خدا می خواست زنده بمانی – انتشارات روایت فتح

ادامه مطلب …