• بسم الله الرحمن الرحیم

ادب، آداب دارد

وقتی می روی خرید یا رستوران، چیزی می خری و در ازای خریدی که می کنی پولش را هم حساب می کنی؛ اگر آخرش که می خواهی بروی، یک « دست شما درد نکنه » یا « خیلی ممنون » خرج کنی، تومنی دو زار می آید روی شخصیت تو. مگر کسی گفته هر جا پول می دهی، نباید مؤدب بودنت را خرج کنی؟ ادب از آن دارایی هایی است که خرج کردنش کلی سود دارد برایت. نگران تمام شدنش نباش، با خرج کردن زمینه ی بیشتر شدنش هم فراهم می شود. البته باید یادت باشد که ادب آداب دارد…

ادامه مطلب …