• بسم الله الرحمن الرحیم

خدای کودکان

چند روز قبل، پسرم با کنجکاوی و هیجان مشغول پرسیدن کلی کارهای سخت بود که خدا می تواند انجام دهد یا نه! مثل بلند کردن کامیون، تکان دادن دیوار و کلی کار عجیب و غریب؛ آخرش هم که سؤال هایش تمام شد و بارها بله شنید، خیلی عاقل اندر سفیه گفت: « خب پس چرا کارهای مان را نمی دهیم خدا انجام بده؟! کاش در همین حد کودکانه به خدا اعتماد داشتیم.

ادامه مطلب …

مصاحبه با کدام خدا

چند سال قبل بود که کلیپ های فلش با عنوان « مصاحبه با خدا (An Interview with God) » با تصاویر طبیعت و موسیقی ملایم و جذاب، به سرعت در گروه های اینترنتی و نامه های گروهی سرگرمی منتشر و دست به دست شد. از همان زمان برایم این سؤال مطرح بود که منشأ این داستان ها و مکالمات خیالی کجاست. نتیجه ی پرس و جوهایم به گروه های وابسته به کلیسا رسید که برای…

ادامه مطلب …

راز توکل

. . .  شخص بداند مخلوق نه زیان می رساند و نه سود؛ نه عطا می کند و نه منع. هر گاه بنده ای چنین بود، برای احدی غیر از خدا کار نمی کند و جز از خداوند، از کسی نمی ترسد و به کسی هم امیدواری و طمع ندارد. و این است معنای توکل به خدا و واگذاری کارها به او  . . .

ادامه مطلب …

سمت خدا

خیلی اوقات، فریب می خوریم چون جهت نگاه مان، جهت درستی نیست. مثلا وقتی احکام را از سمت خودمان نگاه کنیم، اول از همه سعی می کنیم توجیه کنیم که چرا باید به این حکم عمل کنیم؛ یعنی عقل باعث می شود احکام را انجام ندهی. اما اگر با عقل خدایت را ببینی و قرآن را از جانب خدا بدانی و پیامبرش را بشناسی، عاقلانه نیست احکامی را که خدا به واسطه پیامبر و قرآن…

ادامه مطلب …

قدر تو را نخواهیم دانست ما جوانان …

هميشه دنبالم مياي. مي‌دونم. مي‌دونم که بدم رو نمي‌خواي. اما بذار تو حال خودم باشم. تا کي مي‌خواي هوامو داشته‌باشي؟ من ديگه بزرگ شدم. ديگه نمي‌خوام کمکم کني. مي‌خوام مستقل بشم. خودم تصميم بگيرم برا خودم. بدت نياد اما من ديگه خوشم نمي‌آد کسي بهم دستور بده. منم دوستت دارم. هميشه مي‌خواستم اينو بهت بگم. دوستت دارم. خيلي. بيشتر از همه‌ي دنيا. چون مي‌دونم که هوامو داري. راستشو بخواي هيچ کس ديگه مثل تو به…

ادامه مطلب …