• بسم الله الرحمن الرحیم

از دست رفته دین شما، دین بیاورید!

وقتي ديندارهاي ما فقط در ظاهر ديندار باشند و عملا بي دين باشند، بي دين ها به سادگي مي توانند ديندار شوند. چون حفظ ظاهر اصلا كار مشكلي نيست. وقتي بي دين ها ديندار مي شوند شايد كسي احساس درد نكند، شايد خوشحال و مسرور هم بشويم كه چقدر دين دارها زياد شده اند.

ادامه مطلب …