• بسم الله الرحمن الرحیم

قدر تو را نخواهیم دانست ما جوانان …

هميشه دنبالم مياي. مي‌دونم. مي‌دونم که بدم رو نمي‌خواي. اما بذار تو حال خودم باشم. تا کي مي‌خواي هوامو داشته‌باشي؟ من ديگه بزرگ شدم. ديگه نمي‌خوام کمکم کني. مي‌خوام مستقل بشم. خودم تصميم بگيرم برا خودم. بدت نياد اما من ديگه خوشم نمي‌آد کسي بهم دستور بده.
منم دوستت دارم. هميشه مي‌خواستم اينو بهت بگم. دوستت دارم. خيلي. بيشتر از همه‌ي دنيا. چون مي‌دونم که هوامو داري. راستشو بخواي هيچ کس ديگه مثل تو به فکرم نيست. مي‌بيني که مي‌دونم بدمو نمي‌خواي. اما تو هم درکم کن. مي‌دونم که درکم مي‌کني. باهات حرف مي‌زنم چون حرف همو بهتر از هر کس ديگه‌اي مي‌فهميم. حرفات به دلم مي‌شينه. اما بد رفيقي هستم برات. مي‌دونم. رفيقي که وقت سختي‌ها ياد رفيقش بيفته رفيق نيست. مي‌دونم.
رفيق يعني خود تو. هميشه به فکرم هستي. هميشه بهم سر مي‌زني. چه خواب باشم چه بيدار. چه شنگول باشم و چه گرفتار. به عدد حساب بانکيم هم کار نداري. حق هم داري. کسي که مالش تو اين عدداي مسخره جا نشه بايد هم به حساب بانکي بقيه کاري نداشته باشه. اما تو فرق داري. تو تنها کسي هستي که وضعت از همه بهتره و با من بيچاره مي‌پري. چه خوب باشم چه بد. منم مي‌خوام با همه فرق داشته باشم.
مي‌‌دونم که دارم مثل خودم باهات حرف بزنم. ايراد که نداره؟ خوب تو که اين همه خوبي، حرف زدنم رو هم تحمل کن ديگه. تو که همه کاراي من رو مي‌بيني و تحمل مي‌کني.
مي‌دونم که قدرتو نمي دونم. هيچ وقت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *